Kailangan mo ba ng visa para sa Vietnam?

Pumili ng iyong pagkamamamayan (citizenship)
Mga Iksemsyon sa Visa

Ang mga may hawak na APEC business travel card ay hindi saklaw ng Vietnam visa para sa hindi hihigit sa 90 araw.

Ang mga biyahero sa isla ng Phu Quoc na may tiket ng eroplano pabalik (air return ticket) at nanatili sa isla nang 30 araw o mas maikli pa ay hindi saklaw na magkaroon ng Vietnam visa. Kailangan ng visa kung pupunta sa labas ng isla. Kung may pagdududa, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Kailangan ba ng visa ng isang mamamayan ng Pilipinas para makapasok sa Vietnam?

Bilang mga Miyembro ng ASEAN, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay hindi kailangan ng visa kung ang pananatili ay mas maikli sa 21 araw.

Kung sakaling naglalayong manatili nang higit sa 21 araw, kailangan kang mag-apply para sa isang visa.

Sa ilalim ng isang direktiba ng gobyerno na inilabas noong Enero, ang mga mamamayan mula sa 40 bansa ay magiging karapat-dapat na mag-apply para sa e-visa (30 araw, single entry), kabilang ang mga mamamayan ng Pilipinas, samakatuwid, ang Pilipino na gustong bumisita sa Vietnam nang halos 30 araw ay maaaring mag-apply para sa isang e-visa (30 araw, single entry) sa opisyal na website ng gobyerno.

Paano kung ang isang Pilipino ay gustong manatili sa Vietnam nang higit sa 30 araw o gustong bisitahin ang bansa nang ilang beses?

Kung sakaling gusto mong manatili nang higit sa 30 araw o gusto ng multiple entry visa para sa Vietnam, ikaw ay pinapayuhan na mag-apply para sa visa sa oras ng iyong pagdating (visa on arrival). Mayroong opisinang nag-iisyu ng visa na matatagpuan sa pandaigdigang paliparan kung saan mo puwedeng ipakita ang visa approval letter (paunang naisaayos / pre-arrrangement) upang makuha ang iyong visa doon.

Ang Visa On Arrival (VOA) ay isa sa iilang uri ng visa na iniisyu ng Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Vietnamese Immigration Department) sa mga banyagang nagbabalak na pumasok sa bansa.

Kung gusto mong kunin ang iyong visa on arrival sa mga pandaigdigang paliparan ng Vietnam, dapat kang mag-apply online sa pamamagitan ng isang website para sa Vietnam visa o makipag-ugnayan sa iyong travel agent sa Vietnam upang humingi ng visa approval letter mula sa Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam.

Tapos sa iyong mismong pagdating sa mga pandaigdigang paliparan ng Vietnam, ikaw ay aatasang ipakita ang visa approval letter upang maitatak ang visa sa iyong pasaporte.

Paano kumuha ng Vietnam visa para sa Pilipino

Bilang isang miyembro ng mga bansa ng ASEAN, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay hindi kailangan ng visa kung ang pananatili ay mas maikli sa 21 araw.

Kung sakaling nagpaplano na manatili nang higit sa 21 araw, ang mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas ay dapat mag-apply para sa isang visa.

Paano kumuha ng visa sa Pilipinas para sa pagbisita sa Vietnam?

Sa kasalukuyan, mayroong 3 opsyon upang makakuha ng isang visa para sa pagbisita sa Vietnam galing sa Pilipinas. Ang mga mamamayan ng Pilipinas o mga mamamayan ng ibang bansa na nasa Pilipinas ay maaaring sundin ang mga tagubilin na nasa ibaba upang kumuha ng visa para sa pagbisita sa Vietnam.

Opsyon 1: Mag-apply para sa e-visa ng Vietnam

Mula Enero 2017, ang Gobyerno ng Vietnam ay opisyal na inilunsad ang e-visa application sa website site na https://immigration.gov.vn, hanggang ngayon, ang mga mamamayan ng 40 bansa, kabilang ang mga mamamayan ng Pilipinas ay maaaring mag-apply para sa e-visa sa opisyal na website ng gobyerno.

Mangyaring tandaan na ang e-visa ay balido para sa 30 araw na may single entry, kung sakaling gusto mong bisitahin ang Vietnam nang mahigit sa 30 araw o gusto ng visa na may multiple entries, mangyaring piliin ang opsyon 2 o 3 upang kumuha ng visa.

Ang mga mamamayan ng ibang bansa na nasa Pilipinas, mangyaring i-tsek ang “Who is eligible for e-visa of Vietnam?” upang makita kung ikaw ay karapat-dapat na mag-apply para sa e-visa ng Vietnam o hindi.

Opsyon 2. Mag-apply para sa isang visa sa embahada o konsulado ng Vietnam sa Pilipinas.

Heto ang address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas, kung saan ka maaaring makipag-ugnayan upang mag-apply para sa isang visa:

 • Address: 670 Pablo Ocampo St. (dating Vito Cruz), Malate, Manila, the Philippines
 • Telepono: + (632) 5216843
 • Fax: + (632) 5260472
 • E-mail: vnembph@yahoo.com ; vnemb.ph.info@mofa.gov.vn
 • Website: www.vietnamembassy-philippines.org

Opsyon 3: Kahilingan para sa visa on arrival sa pamamagitan ng isang online visa website.

Hindi katulad ng visa on arrival ng ilang mga bansa, upang makuha ang visa on arrival ng Vietnam, ang mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas ay kailangan na mayroong visa approval letter mula sa Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Immigration Department of Vietnam) na nagpapahintulot na kunin ang iyong visa sa iyong pagdating sa pandaigdigang paliparan ng Vietnam. Maraming mga kompanya ng paglalakbay (travel companies) at mga visa website na nag-aayos sa uri ng visa approval letter na iyon, maaari kang humiling sa kanila o gumawa ng kahilingan online sa pamamagitan namin.

Mangyaring tandaan na ang visa on arrival ay naaangkop para sa mga bisita na pumasok ng Vietnam sa pamamagitan ng pandaigdigang paliparan. Ang proseso ng pag-aapply online sa ahensya ng paglalakbay (travel agency) ay napakabilis at hindi mo na kailangang puntahan ang address ng embahada upang isumite ang aplikasyon.

Embahada ng Vietnam sa Pilipinas

Hinahanap mo ba ang address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas?

Mangyaring tumingin sa ibaba para sa address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas.

 • Address: 670 Pablo Ocampo St. (dating Vito Cruz), Malate, Manila, the Philippines
 • Telepono: + (632) 5216843
 • Fax: + (632) 5260472
 • E-mail: vnembph@yahoo.com ; vnemb.ph.info@mofa.gov.vn
 • Website: www.vietnamembassy-philippines.org

Paano kumuha ng isang visa para sa pagbisita sa Vietnam mula sa Pilipinas?

 • Mag-apply para sa isang visa sa embahada ng Vietnam
 • O kumuha ng visa on arrival gamit ang visa approval letter mula sa Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Immigration Department of Vietnam). Ang visa on arrival ay hindi nangangailangan ng pagpunta sa embahada para sa pagsusumite ng visa application.
Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.