Visa on Arrival ng Vietnam LOADING
LOADING

Kailangan mo ba ng visa para sa Vietnam?

Pumili ng iyong pagkamamamayan (citizenship)
Mga Iksemsyon sa Visa

Ang mga may hawak na APEC business travel card ay hindi saklaw ng Vietnam visa para sa hindi hihigit sa 90 araw.

Ang mga biyahero sa isla ng Phu Quoc na may tiket ng eroplano pabalik (air return ticket) at nanatili sa isla nang 30 araw o mas maikli pa ay hindi saklaw na magkaroon ng Vietnam visa. Kailangan ng visa kung pupunta sa labas ng isla. Kung may pagdududa, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.