Ikaw ba ay karapat-dapat para sa isang e-visa? I-tsek ngayon

Pumili ng iyong pagkamamamayan (citizenship)
Yeheyyy!!! Ang mga mamamayan ng ay karapat-dapat na mag-apply para sa isang e-visa ng Vietnam.
Mga Tampok ng E-visa:
 • E-visa ng Vietnam (30 araw, single entry).
 • Ang E-visa ay tinatanggap para sa pagpasok sa Vietnam sa pamamagitan ng mga paliparan, mga puwertong pandagat at mga puwertong tawid-lupain.
 • Walang mga dokumento o bayarin (fees) ang kailangan sa oras ng pagdating.
Mga Rekisitos ng E-visa:
Bago simulan ang proseso sa e-visa application, mangyaring siguruhin na mayroon ka ng lahat ng mga kailangang elemento:
 • Isang balidong email address upang makakuha ng notipikasyon ukol sa istatus ng iyong e-visa.
 • Isang kopya ng balidong pasaporte nang hindi bababa sa anim (6) na buwan. I-iskan ang pahina ng pasaporte na naglalaman ng iyong personal na impormasyon na i-uupload sa online form.
 • Isang kamakailan lamang na digital na larawan para sa pag-uupload sa online form.
 • Isang balidong credit card o Paypal account upang mabayaran ang kaukulang bayarin sa aplikasyon ng visa (visa application fee).
Para sa isang (1) buwan, tatlong (3) buwan, anim (6) na buwan o labing-dalawang (12) buwan na single o multiple entriesMatuto nang higit pa!

Paumanhin, gusto naming ipaalam sa iyo na ang mga mamamayan ng ay HINDI karapat-dapat na mag-apply para sa isang e-visa ng Vietnam.

Gayunpaman, maaari kang mag-apply online sa amin, pagkatapos ay aming aayusin ang isang visa approval letter upang ikaw ay makakuha ng visa on arrival sa iyong destinasyong paliparan.

Mga tampok ng “Visa On Arrival”:
 • Walang dokumento ang kailangan upang mag-apply online.
 • Ang visa on arrival ay tinatanggap para sa mga taong papasok ng Vietnam sa pamamagitan ng paliparan (airport) lamang.
 • A visa approval letter at bayarin sa pagtatak ng visa (visa stamp fee) ay kailangan upang makuha mo ang iyong visa on arrival.
 • Huminto sa opisina ng landing visa (landing visa office) upang kunin ang iyong visa bago mag-check in sa passport control.
Saan kukunin ang visa on arrival? Matuto nang higit pa
Ano ang visa approval letter? Matuto nang higit pa
Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.