Enero 4, 2018
The Philippines

Kailangan ba ng visa ng isang mamamayan ng Pilipinas para makapasok sa Vietnam?

Bilang mga Miyembro ng ASEAN, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay hindi kailangan ng visa kung ang pananatili ay mas maikli sa 21 araw.

Kung sakaling naglalayong manatili nang higit sa 21 araw, kailangan kang mag-apply para sa isang visa.

Sa ilalim ng isang direktiba ng gobyerno na inilabas noong Enero, ang mga mamamayan mula sa 40 bansa ay magiging karapat-dapat na mag-apply para sa e-visa (30 araw, single entry), kabilang ang mga mamamayan ng Pilipinas, samakatuwid, ang Pilipino na gustong bumisita sa Vietnam nang halos 30 araw ay maaaring mag-apply para sa isang e-visa (30 araw, single entry) sa opisyal na website ng gobyerno.

Paano kung ang isang Pilipino ay gustong manatili sa Vietnam nang higit sa 30 araw o gustong bisitahin ang bansa nang ilang beses?

Kung sakaling gusto mong manatili nang higit sa 30 araw o gusto ng multiple entry visa para sa Vietnam, ikaw ay pinapayuhan na mag-apply para sa visa sa oras ng iyong pagdating (visa on arrival). Mayroong opisinang nag-iisyu ng visa na matatagpuan sa pandaigdigang paliparan kung saan mo puwedeng ipakita ang visa approval letter (paunang naisaayos / pre-arrrangement) upang makuha ang iyong visa doon.

Ang Visa On Arrival (VOA) ay isa sa iilang uri ng visa na iniisyu ng Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Vietnamese Immigration Department) sa mga banyagang nagbabalak na pumasok sa bansa.

Kung gusto mong kunin ang iyong visa on arrival sa mga pandaigdigang paliparan ng Vietnam, dapat kang mag-apply online sa pamamagitan ng isang website para sa Vietnam visa o makipag-ugnayan sa iyong travel agent sa Vietnam upang humingi ng visa approval letter mula sa Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam.

Tapos sa iyong mismong pagdating sa mga pandaigdigang paliparan ng Vietnam, ikaw ay aatasang ipakita ang visa approval letter upang maitatak ang visa sa iyong pasaporte.

YOU MIGHT BE INTERESTED

Bilang isang miyembro ng mga bansa ng ASEAN, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay hindi kailangan ng visa kung ang pananatili ay mas maikli sa 21 araw. Kung sakaling nagpaplano na manatili nang higit sa 21 araw, ang mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas ay dapat mag-apply para sa isang visa.

Hinahanap mo ba ang address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas? Mangyaring tumingin sa ibaba para sa address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas. Address: 670 Pablo Ocampo St.

Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.