Embahada ng Vietnam sa Pilipinas

Hinahanap mo ba ang address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas?

Mangyaring tumingin sa ibaba para sa address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas.

Paano kumuha ng isang visa para sa pagbisita sa Vietnam mula sa Pilipinas?

Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.