Oktubre 12, 2017
Embassy of Vietnam The Philippines

Embahada ng Vietnam sa Pilipinas

Hinahanap mo ba ang address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas?

Mangyaring tumingin sa ibaba para sa address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas.

  • Address: 670 Pablo Ocampo St. (dating Vito Cruz), Malate, Manila, the Philippines
  • Telepono: + (632) 5216843
  • Fax: + (632) 5260472
  • E-mail: vnembph@yahoo.com ; vnemb.ph.info@mofa.gov.vn
  • Website: www.vietnamembassy-philippines.org

Paano kumuha ng isang visa para sa pagbisita sa Vietnam mula sa Pilipinas?

  • Mag-apply para sa isang visa sa embahada ng Vietnam
  • O kumuha ng visa on arrival gamit ang visa approval letter mula sa Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Immigration Department of Vietnam). Ang visa on arrival ay hindi nangangailangan ng pagpunta sa embahada para sa pagsusumite ng visa application.
Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.