Paano kumuha ng visa para sa Vietnam

Pumili ng iyong pagkamamamayan (citizenship)
OPSYON 1
Kumuha ng visa on arrival sa iyong destinasyong paliparan
()

Hindi katulad ng visa on arrival ng ilang mga bansa, upang makuha ang “Visa on Arrival” ng Vietnam, kailangan na mayroon kang visa approval letter mula sa Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Immigration Department of Vietnam) na nagpapahintulot sa iyo na kunin ang iyong visa sa iyong pagdating sa pandaigdigang paliparan ng Vietnam.

Magagawa naming ayusin ang iyong letter of approval, upang madali mong makuha ang iyong visa sa iyong pagdating sa Vietnam sa iyong destinasyong paliparan.

Ikaw ay pinapayuhan na huminto sa landing visa counter (tinatawag ring visa on arrival office) upang kunin ang iyong visa bago mag-check in sa passport control.

Heto ang aming pamamaraan para makuha ang iyong visa on arrival.
1
MAG-APPLY ONLINE
Kumpletuhin ang online visa application form sa ilang minuto.
Magbayad online gamit ang credit card o PayPal.
2
KUMUHA NG VISA APPROVAL
Tanggapin ang iyong visa approval letter sa pamamagitan ng e-mail.
I-download at mag-print ng kopya nito para sa pagkuha ng iyong visa on arrival.
3
KUNIN ANG IYONG VISA
Ipresenta ang iyong visa approval letter sa tanggapan ng landing visa (landing visa desk).
Bayaran ang visa stamp fee at itatatak ang iyong visa sa iyong pasaporte.
4
CHECK-IN SA VIETNAM
Pagkatapos na makuha ang iyong visa sa landing visa desk, ipakita ang visa sa check-in point para makapasok sa Vietnam.
OPSYON
Mag-apply para sa isang e-visa
(30 araw, single entry)

Ang E-visa ng Vietnam ay tinatanggap sa lahat ng puwerto para sa pagpasok sa Vietnam kabilang ang mga paliparan, mga puwertong pandagat at mga puwertong tawid-lupain, gayunpaman, ito ay balido lamang para sa 30 araw na may single entry. Ang mga taong nangangailangan ng multiple entries o mas matagal sa 30 araw ay dapat na piliin ang visa on arrival na opsyon, hindi ang e-visa.

  • Upang makakuha ng e-visa ng Vietnam (30 araw, single entry), maaari kang mag-apply online sa opisyal na website ng gobyerno https://immigration.gov.vn
  • O kung gusto mong makakuha ng e-visa ng Vietnam nang walang abala, maaari kang mag-apply online sa pamamagitan ng aming website. Mangyaring tandaan na ang aming bayarin (fee) ay mas mataas kaysa sa website ng gobyerno, ngunit kami ay naniningil lamang sa matagumpay na aplikasyon at nag-aalok ng 100% balik-perang garantiya kung ikaw ay hindi masisiyahan.
Sa ibaba ay ang aming pamamaraan para sa e-visa ng Vietnam.
1
MAG-APPLY ONLINE
Kumpletuhin ang online form sa ilang minuto.
Magbayad online gamit ang credit card o PayPal.
2
I-DOWNLOAD ANG E-VISA
Tanggapin ang iyong e-visa sa pamamagitan ng e-mail.
I-download at mag-print ng kopya nito para sa iyong pagpasok sa Vietnam.
3
PAGPASOK SA VIETNAM
Ipresenta ang iyong e-visa sa check-in point para makapasok sa Vietnam.

* Kung gusto mong manatili sa Vietnam nang higit 30 araw o kung gusto ng isang multiple-entry visa, piliin ang option 1 o option 3.

OPSYON
Mag-apply para sa isang visa sa embahada ng Vietnam

Ang pagkuha ng visa sa embahada ng Vietnam ay inaatasan ang mga aplikante na isumite ang kanilang visa application form at mga dokumento direkta sa embahada.

Ikaw ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa embahada para sa higit pang impormasyon (oras ng pagbubukas, mga dokumentong kailangan, visa application form, bayarin/fee,…) bago pumunta sa embahada.

Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.