Disyembre 4, 2017
Polisiya

Polisiya sa Pagbabalik ng Ibinayad

Ang aming polisiya sa pagbabalik ng ibinayad (refund policy) ay umaangkop sa isang buwang (one-month) single tourist visa at sa isang buwang (one-month) multiple entry tourist visa para sa sumusunod:

✓ Aming ibabalik ang 100% ng ibinayad kung hindi ka masaya sa aming serbisyo.

✓ Aming ibabalik ang 100% ng ibinayad kung may pagkakamali kaming ginawa sa iyong visa application O aming aayusin ang isang bagong visa application nang walang anumang sisingilin.

Aming ibabalik ang 100% ng ibinayad kung ang iyong visa application ay tinanggihan (denied) ng Pandarayuhan ng Vietnam (Vietnam Immigration).

Panahon sa pagpoproseso ng pagbabalik ng ibinayad (Refund)

* Ang ibinalik na bayad ay ilalagay sa iyong credit/debit card sa loob ng 7 araw o mas maikli pa depende sa bangko.

* Ang ibinalik na bayad ay darating sa loob ng 1 – 2 araw kung ikaw ay nagbayad sa pamamagitan ng Paypal.

Mangyaring tandaan na kami ay nagpapatupad ng walang balik-bayad na polisiya (no-refund policy) sa Business Visa Applications at MABILISAN o Madaliang Visa Applications (para sa parehong tourist at business visa applications) na isinumite sa aming website. Kaya naman mahalaga na makipag-ugnayan kaagad sa amin kung iyong ikakansela ang iyong visa application sa VisaVietnam.NL upang maiwasan ang hindi kailangang gastusin na ipapataw. Sa sandaling ang approval letter ay naipadala na sa iyong email address, hindi na namin magagawang isauli ang nagastos sa bayarin ng visa (visa fee).

Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.