Enero 4, 2018
The Philippines

Paano kumuha ng Vietnam visa para sa Pilipino

Bilang isang miyembro ng mga bansa ng ASEAN, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay hindi kailangan ng visa kung ang pananatili ay mas maikli sa 21 araw.

Kung sakaling nagpaplano na manatili nang higit sa 21 araw, ang mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas ay dapat mag-apply para sa isang visa.

Paano kumuha ng visa sa Pilipinas para sa pagbisita sa Vietnam?

Sa kasalukuyan, mayroong 3 opsyon upang makakuha ng isang visa para sa pagbisita sa Vietnam galing sa Pilipinas. Ang mga mamamayan ng Pilipinas o mga mamamayan ng ibang bansa na nasa Pilipinas ay maaaring sundin ang mga tagubilin na nasa ibaba upang kumuha ng visa para sa pagbisita sa Vietnam.

Opsyon 1: Mag-apply para sa e-visa ng Vietnam

Mula Enero 2017, ang Gobyerno ng Vietnam ay opisyal na inilunsad ang e-visa application sa website site na https://immigration.gov.vn, hanggang ngayon, ang mga mamamayan ng 40 bansa, kabilang ang mga mamamayan ng Pilipinas ay maaaring mag-apply para sa e-visa sa opisyal na website ng gobyerno.

Mangyaring tandaan na ang e-visa ay balido para sa 30 araw na may single entry, kung sakaling gusto mong bisitahin ang Vietnam nang mahigit sa 30 araw o gusto ng visa na may multiple entries, mangyaring piliin ang opsyon 2 o 3 upang kumuha ng visa.

Ang mga mamamayan ng ibang bansa na nasa Pilipinas, mangyaring i-tsek ang “Who is eligible for e-visa of Vietnam?” upang makita kung ikaw ay karapat-dapat na mag-apply para sa e-visa ng Vietnam o hindi.

Opsyon 2. Mag-apply para sa isang visa sa embahada o konsulado ng Vietnam sa Pilipinas.

Heto ang address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas, kung saan ka maaaring makipag-ugnayan upang mag-apply para sa isang visa:

  • Address: 670 Pablo Ocampo St. (dating Vito Cruz), Malate, Manila, the Philippines
  • Telepono: + (632) 5216843
  • Fax: + (632) 5260472
  • E-mail: vnembph@yahoo.com ; vnemb.ph.info@mofa.gov.vn
  • Website: www.vietnamembassy-philippines.org

Opsyon 3: Kahilingan para sa visa on arrival sa pamamagitan ng isang online visa website.

Hindi katulad ng visa on arrival ng ilang mga bansa, upang makuha ang visa on arrival ng Vietnam, ang mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas ay kailangan na mayroong visa approval letter mula sa Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Immigration Department of Vietnam) na nagpapahintulot na kunin ang iyong visa sa iyong pagdating sa pandaigdigang paliparan ng Vietnam. Maraming mga kompanya ng paglalakbay (travel companies) at mga visa website na nag-aayos sa uri ng visa approval letter na iyon, maaari kang humiling sa kanila o gumawa ng kahilingan online sa pamamagitan namin.

Mangyaring tandaan na ang visa on arrival ay naaangkop para sa mga bisita na pumasok ng Vietnam sa pamamagitan ng pandaigdigang paliparan. Ang proseso ng pag-aapply online sa ahensya ng paglalakbay (travel agency) ay napakabilis at hindi mo na kailangang puntahan ang address ng embahada upang isumite ang aplikasyon.

YOU MIGHT BE INTERESTED

Bilang mga Miyembro ng ASEAN, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay hindi kailangan ng visa kung ang pananatili ay mas maikli sa 21 araw. Kung sakaling naglalayong manatili nang higit sa 21 araw, kailangan kang mag-apply para sa isang visa.

Hinahanap mo ba ang address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas? Mangyaring tumingin sa ibaba para sa address ng embahada ng Vietnam sa Pilipinas. Address: 670 Pablo Ocampo St.

Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.