Oktubre 11, 2017
Vietnam Visa On Arrival

Visa on Arrival ng Vietnam

Ang Visa On Arrival (VOA) ay isa sa maraming uri ng visa na iniisyu ng Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Vietnamese Immigration Department) sa mga dayuhan na naglalayong pumasok sa bansa.

Mangyaring tandaan na hindi katulad ng visa on arrival ng ilang mga bansa, upang makuha ang Visa on Arrival ng Vietnam, kailangan na mayroon kang visa approval lettermula sa Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Immigration Department of Vietnam). Pinahihintulutan ka nito na kunin ang iyong visa sa iyong pagdating sa pandaigdigang paliparan ng Vietnam.

Kung gusto mong kunin ang iyong visa on arrival sa mga pandaigdigang paliparan ng Vietnam, dapat kang mag-apply online sa pamamagitan ng website para sa Vietnam visa o makipag-ugnayan sa iyong travel agent sa Vietnam upang humingi ng visa approval letter mula sa Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam.

Sa iyong mismong pagdating sa mga pandaigdigang paliparan ng Vietnam (international airports of Vietnam), ikaw ay aatasang ipakita ang visa approval letter upang maitatak ang visa sa iyong pasaporte.

Mga tampok ng “Visa On Arrival”:

  • Walang dokumento ang kailangan upang mag-apply online
  • Wala ng gagawing pagpila sa embahada
  • Makukuha ang visa sa oras ng iyong pagdating sa iyong destinasyong paliparan
  • Maaari kang pumili na mag-apply para sa isang (1) buwan, tatlong (3) buwan, anim (6) na buwan o labindalawang (12) buwan na may minsanang pagpasok (single entry) o maramihang pagpasok (multiple entries)
Visa on Arrival ng Vietnam

Visa on Arrival ng Vietnam

Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.