Oktubre 11, 2017
Vietnam Visa On Arrival

Ano ang visa approval letter?

Ang Visa Approval letter ay ang sulat na inaprubahan, nilagdaan at selyado ng pula ng Kagawaran ng Pandarayuhan ng Vietnam (Vietnam Immigration Department, Gobyerno ng Vietnam). Pinahihintulutan ka nito na tumuloy at kunin ang iyong visa sa pagdating mo sa alinman sa apat na pandaigdigang paliparan ng Vietnam.

– Karaniwan ang sulat na iyong makukuha ay maglalaman ng bultong aplikasyon nang hanggang 30 katao at ang lahat ng pangalan ng mga aplikante ay naka-print sa nag-iisang sulat. Ang uri ng sulat na ito ay mas mura.

Pinagbahagiang (shared) approval letter

Pinagbahagiang (shared) approval letter

– Kung ikaw ay may pag-aalala tungkol sa privacy o seguridad, maaari mong tanungin ang iyong ahente (agent) para sa isang pribadong approval letter na nagtataglay lamang ng iyong pangalan, at kung naaangkop, pati na rin ang mga pangalan ng mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan na kasama mong naglalakbay. Ang uri ng sulat na ito ay mas mahal.

Kumpidensyal (Confidential) na  approval letter

Kumpidensyal (Confidential) na approval letter

Tandaan:

I-print ang kabuuang approval letter (mas mainam kung de-kulay ngunit hindi kinakailangan) at huwag kalimutan na dalhin ito! Ang ibang kompanya ng eroplano ay hihingiing makita ang sulat bago ka nila pahintulutang mag-check in o sumakay sa eroplano at kakailanganin mo ito sa tanggapan ng VOA (VOA desk) sa oras ng iyong pagdating sa paliparan ng Vietnam.

Nakatutulong na link

Tungkol sa visa on arrivalmatuto nang higit pa
Ano ang visa approval lettermatuto nang higit pa

Hindi kailanman naging mas simple pa ang mga visa gaya ditto.
HETO KUNG BAKIT:
Pagtatatuwa: Hindi kami isang website ng gobyerno o kaanib ng embahada. Isa kaming komersyal na website para sa pagkonsulta at pagsuporta sa pagkuha ng visa para sa Vietnam.